Przejdź do treści

O firmie

Phoenix jest firmą dostarczającą rozwiązań w dziedzinie nawożenia roślin. W celu zwiększenia opłacalności produkcji roślinnej, w ich opracowaniu stosuje od lat naukowe podejście oraz wspiera się wnikliwymi badaniami.

moNolith46® i moNolith46®_Żółty do ograniczania strat amoniaku z nawozów mocznikowych zaoferowaliśmy po raz pierwszy w roku 2010.

Współpraca

Od tego momentu nawiązaliśmy ścisłą współpracę z jednostkami badawczymi w celu określenia w warunkach polowych przydatności i opłacalności stosowania przez rolników moNolith46® i moNolith46®_Żółty. Wysoki poziom merytoryczny tych badań i przydatność moNolith46® w ograniczaniu strat amoniaku i poprawy opłacalności nawożenia nawozami mocznikowymi została potwierdzona przez niezależnych ekspertów w „Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej w Zakresie Zmniejszania Emisji Amoniaku”.

Produkcję moNolith46® rozpoczęliśmy w roku 2011 w kilku lokalizacjach na różnego typu instalacjach produkcyjnych.

Współpraca z firmą doradczą NuAgrar zaowocowała w postaci publikacji „System nawożenia azotem moNolith46®” a współpraca z naukowcami z Politechniki Szczecińskiej opatentowaniem i wdrożeniem do praktyki rolniczej unikalnego składu roztworów inhibitorów ureazy oferowanych przez Phoenix.

Współpracujemy też z przedsiębiorstwami handlowymi zainteresowanymi wdrożeniem własnej produkcji nawozów stabilizowanych udzielając wszechstronnej pomocy technicznej w tym zakresie oraz oferując wsparcie prawne w rejestracji stabilizowanych nawozów mocznikowych według najnowszej ustawy nawozowej.

Z kolei z rolnikami zainteresowanymi przeprowadzeniem oceny skuteczności oferowanych przez Phoenix rozwiązań w warunkach ich gospodarstwa współpracujemy w zakresie wdrożenia takich procedur.

Call Now Button