Przejdź do treści

Dowody skuteczności

Porownanie-Badan3

Nawozy stabilizowane. Badania w Polsce w latach 2011-2013

Przedstawiamy niniejszą broszurę uzupełnioną o najnowsze porównanie wysokości plonów pszenicy ozimej nawożonej mocznikiem, saletrą amonową i stabilizowany nawozem azotowym moNolith46 w warunkach klimatycznych województwa podlaskiego. Uzyskane wyniki w pełni potwierdzają tezę, że stabilizowany nawóz azotowy moNolith46 jest pełnowartościowym zamiennikiem saletry amonowej w surowych klimatycznie warunkach województwa podlaskiego oraz spełniającym kryteria najnowszej propozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie redukcji emisji amoniaku do atmosfery.

Kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej

Kodeks dobrej praktyki rolniczej​

Eksperci z IUNG-u, ITP.-u w Kodeksie doradczym dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku w rozdziale zatytułowanym "Stosowanie inhibitorów ureazy" (strony 67 i 68) stwierdzają co następuje: stosowanie moNolith46 pozwala uprawianym roślinom otrzymać tyle azotu, ile potrzebują. Również ogranicza jego straty w trakcie pierwszych tygodni po zastosowaniu. Rezultatem jest otrzymanie wyższego plonu, wskutek lepszego wykorzystania azotu zawartego w nawozie. Ponadto eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na stronie 70 kodeksu potwierdzają fakt ekonomicznej opłacalności stosowania w warunkach polskiego rolnictwa moNolith46® zarówno w przypadku mocznika jak i RSM-u. W chwili obecnej Phoenix oferuje dwa rodzaje roztworów inhibitora ureazy: moNolith46®_Żółty do stosowania w roztworach saletrzano-mocznikowych i moNolith46®_Zielony do stabilizowania mocznika granulowanego.

NT2605_4061_FRP.

Rekomendacja Ministerstwa Rolnictwa Wielkiej Brytanii

Użycie inhibitora ureazy jest atrakcyjną możliwością poprawienia skuteczności działania i pewności działania mocznika. Do takiego wniosku doszli naukowcy, którzy na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa Wielkiej Brytanii przeprowadzili badania w tym zakresie.

NBPT_W_Ustawie_o_Nawozach

Rekomendacja Komisji Europejskiej

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1107/2008 z dnia 07.11.2008 zmieniło rozporządzenie (WE) 2003/2003 w sprawie nawozów, dopuszczając do obrotu (załącznik nr 1) i wręcz zalecając stosowanie Inhibitora Ureazy jako skutecznego środka przeciwdziałającego stratom azotu.

raport_z_badan_lipiec_2011

Badanie wykonane przez ITP Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu

Ilościowa ocena emisji amoniaku z następujących nawozów mineralnych: moNolith46®, mocznik, saletra amonowa, zastosowanych na użytki zielone.

Ocena inhibitora ureazy w zwiększeniu skuteczności nawozów mocznikowych

Ocena inhibitora ureazy w zwiększeniu skuteczności nawozów mocznikowych

Jak ograniczyć straty amoniaku z nawozów zawierających mocznik? Omówienie czteroletnich badań polowych potwierdzających skuteczność działania stabilizatora azotu moNolith46_Żółty w ograniczaniu emisji azotu z rsm-u do atmosfery.

Call Now Button