Przejdź do treści
Strona główna » Blog

Blog

powlekanie mocznika inhibitorem ureazy

Samodzielne powlekanie mocznika inhibitorem ureazy

  Podczas tegorocznej konferencji Farmera Kierunek Innowacja mówiliśmy o konieczności stosowania inhibitora ureazy w nawożeniu mocznikiem i o samodzielnym zastosowania takiego preparatu. Dlaczego inhibitor ureazy jest tak ważny? Czy można wykonać samodzielne powlekanie mocznika inhibitorem ureazy? Jak przeprowadzić to w warunkach gospodarstwa i tym samym zredukować koszty?

  Jak obniżyc koszty nawożenia azotem

  Jak obniżyć koszty nawożenia azotem?

   W świetle stale rosnących kosztów nawozów mineralnych w porównaniu do cen uzyskiwanych przez rolników za sprzedane plony, warto poszerzyć swoją wiedzę na temat racjonalnego stosowania nawozów azotowych, które mają kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokich plonów. Zrozumienie, jak skutecznie inwestować w nawozy azotowe, może przyczynić się do poprawy opłacalności. Wprowadzenie zmian w nawykach stosowania nawozów może przynieść korzyści finansowe, przyczyniając się do obniżenia kosztów nawożenia azotem.

   Rolnictwo precyzyjne

   Rolnictwo precyzyjne. Dołącz do bezpłatnego programu oceny skuteczności inhibitora ureazy

    Chcesz zwiększyć wysokość i jakość swoich plonów? Chętnie zweryfikujesz w warunkach swojego gospodarstwa skuteczność inhibitora ureazy w ograniczaniu strat amoniaku z wysianego nawozu mocznikowego? Skontaktuj się z nami!
    Wszystkim zaineresowanym stosowaniem inhibitora ureazy i chcącym ocenić jego skuteczność oferujemy nieodpłatną dostawę inhibitora ureazy oraz pomoc w ustaleniu programu oceny skuteczności inhibitora. Dla łatwiejszego przeprowadzenia badania polowego przygotowaliśmy narzędzie pomocnicze – Protokół badania efektywności moNolith46®_Żółty

    Saletra amonowa, mocznik, czy mocznik stabilizowany inhibitorem ureazy

    Saletra amonowa, mocznik, czy mocznik stabilizowany inhibitorem ureazy? Co się bardziej opłaca w 2024 roku?

     W 2013 roku w ODR Szepietowo przeprowadziliśmy porównawcze badania polowe efektywności agronomicznej. Badania te rzuciły nowe światło na efektywność agronomiczną trzech różnych nawozów: saletry amonowej, mocznika oraz mocznika stabilizowanego inhibitorem ureazy o nazwie handlowej moNolith46®_Żółty. Wyniki badań nad wysokością plonów pszenicy ozimej w zależności od rodzaju użytego nawozu azotowego stanowią klucz do zrozumienia, konsekwencji finansowych zastosowania konkretnego nawozu azotowego w realiach ekonomicznych sezonu 2023/2024.

     Ceny nawozów w 2024 roku

     Jak będą się kształtować ceny nawozów w 2024 roku

      Przez ostatnie 5 lat mieliśmy do czynienia z wyjątkową dynamiką cen nawozów. Złożyło się na to wiele czynników. Globalna destabilizacja rynków na skutek pandemii COVID-19, wyjątkowo wysoka inflacja, konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, szoki podażowe. Jak dokładnie te zjawiska wpłynęły na ceny surowców i rynki światowe? Jakie są prognozy na ceny nawozów w 2024 roku? By lepiej zrozumieć jak minione okoliczności wpłynęły na rynek nawozowy oraz czego spodziewać się w nadchodzącym roku przyjrzyjmy się poniższym analizom.

      wiosenne nawożenie azotem

      Kiedy można zacząć wiosenne nawożenie azotem?

       Nasz roztwór inhibitora ureazy moNolith46®_Żółty uzyskał certyfikat, który zaświadcza że nasz produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r.

       Wiosenne nawożenie

       Wiosenne nawożenie

        Czy to prawda, że w pierwszej wiosennej dawce nawożenia azotowego nie należy stosować mocznika? Czy rzeczywiście w odróżnieniu od saletry amonowej działa on zbyt wolno w niskich temperaturach panujących w tym okresie?

        Call Now Button